Daag ons maar uit!
 
  • 24-08-2022-
  • door Lotte-

Inclusief schrijven Schrijven voor iedereen

 

Stop met zenden!

Waarom zijn er toch zoveel onbegrijpelijke brieven?​ Wie begrijpt zijn salarisstrook?​ Wie twijfelt soms als hij een formulier invult?​ Hoog tijd voor een cursus ‘Schrijven voor iedereen’.

We zenden zoveel​. Dit is ons van jongs af aan geleerd. Denk maar aan het schrijven van een opstel​, betoog​, paper​ of scriptie​. We draaien onze riedel af. Vergeet dat schoolse stemmetje in je hoofd!​

Er is ons onvoldoende geleerd om af te stemmen op de informatiebehoefte van de lezer.​ Jij wil met je zakelijke tekst de lezer tot actie aanzetten.​ Vaak vraagt dit om een heel andere aanpak.

 

Inclusief schrijven: diversiteit​

Veel bedrijven willen diverse communicatie.​ Dit is vaak lastig te realiseren.​ Onze taal zit vol onbewuste vooroordelen.​

​We zeggen:​

  • ‘brandweerman’ in plaats van ‘brandweerkracht’.​
  • ‘papadag’ - terwijl ‘mamadag’ niet bestaat.​
  • ‘zwarte hoogleraar’ omdat ‘hoogleraar’ ons anders aan een wit persoon doet denken.​

Zelfs als we neutraal denken te zijn, zijn we dat niet. De NS roept nu om met ‘Beste reizigers’​. Maar waarom eigenlijk niet met ‘Beste reizigsters’?

Er is al veel veranderd

Vacatureteksten zijn steeds vaker ook expliciet op vrouwen gericht. Er zijn vaker genderneutrale toiletten. Gekleurde mensen hebben een prominentere plek in reclames​. En het is mogelijk om een X als geslacht in je paspoort​ te zetten.

 

Inclusief of genderneutraal​?

Inclusief schrijven is iets anders dan genderneutraal schrijven.

  • Als je inclusief schrijft, wil je iedereen betrekken. Dus schrijf je: ‘Een brandweerman (v/x/m) die haar, hun of zijn vak verstaat’.
  • Als je de zin genderneutraal schrijft, vermijd je simpelweg het geslacht. Dan krijg je zoiets: ‘Een brandweerkracht die het vak verstaat’.

Het is aan jou om te bepalen wat je beter ligt. Eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. Het gaat om de kern:​ je wil schrijven voor iedereen​. Toegankelijk schrijven, drempels verlagen​. En daarbij geen mensen uitsluiten.

Betrek mensen, spreek ze aan

Het gaat hier om ‘schrijven voor iedereen’: lezers bereiken met toegankelijke tekst.​ Dus: stop met zenden!​ Stem af op de informatiebehoefte van je lezer.​ Betrek mensen, spreek ze aan zoals zij dat willen.​ Dat is inclusief schrijven.

Nóg toegankelijker schrijven?

Er zijn meerdere manieren om toegankelijke teksten te schrijven. Net als inclusief schrijven is begrijpelijk schrijven ook belangrijk. Bijna heel Nederland begrijpt B1-niveau. Zo schrijf je klare taal.

 

Proof of the pudding

Zakelijke schrijfuitdaging? Neem de proef op de som en laat Vigor & Zest je helpen.