Daag ons maar uit!
 

VCS Observation Whitepaper over ondermijning

 

'Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning'

De (integrale) aanpak van ondermijnende criminaliteit raakt de privacywetgeving op uiteenlopende manieren. Zorgvuldigheid en doelmatigheid zijn essentieel. Tegelijk werkt de privacywetgeving vaak verlammend op de aanpak.

Meer grip krijgen
In opdracht van VCS Observation ontwikkelen wij dit whitepaper, met handvatten voor betrokken partijen om meer grip te krijgen op ondermijning. En daarbij correct om te gaan met de privacywetgeving en gevoelige privacyinformatie. Dit verwoorden we vlot en begrijpelijk dankzij onze vereenzelviging met de branches waarin VCS opereert. Ook geven we het whitepaper een fraaie en overzichtelijke vormgeving.

Vraag het whitepaper aan.

 

Proof of the pudding

Zakelijke schrijfuitdaging? Neem de proef op de som en laat Vigor & Zest je helpen.