Voel of het werkt
 
Algemene voorwaarden van Vigor & Zest

1. Wanneer gelden de voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor elke opdracht die je (als klant) geeft aan ons (Vigor & Zest).

2. Hoe geef je ons een opdracht?
Je kunt ons mondeling, telefonisch of via e-mail een opdracht geven. Je kunt ons ook vooraf om een offerte vragen. Elke offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig.

Het is niet noodzakelijk om formeel te bevestigen dat je ons de opdracht geeft. Wanneer we de aanpak hebben doorgenomen en afspraken en/of planning hebben gemaakt, is de opdracht definitief.

3. Wij leveren kwaliteit
Wij leveren goed werk, volgens professionele normen en volgens je briefing en toelichting.

4. Wij werken discreet
Wij houden je gegevens geheim, zeker als deze vertrouwelijk (kunnen) zijn. Oók na de opdracht.

5. Betaling
Als je ons een opdracht geeft, ben je verplicht om ons te betalen voor de tijd die wij aan je opdracht besteden. Dit volgens onze prijsafspraken of (bij geen andere afspraak) à 100 euro per uur. Alle bedragen zijn exclusief 21 procent btw, eventuele verdere onkosten en kilometers (à 19 cent).

6. Auteursrechten
Na betalen van de factuur, vallen alle auteursrechten je toe.

7. De opdracht voorbereiden
Als wij met je een contentconsult voeren of een offerte of beknopt voorstel opstellen, is dit gratis. Research, inlezen, projectplan opstellen, interviews etc. horen wel bij de opdracht.

Onze ideeën in de offerte of beknopt voorstel zijn ons eigendom. Als het project doorgaat en je voldoet de factuur, dan is het idee je eigendom.

8. Veranderingen in de opdracht
Als de opdracht verandert, spreken wij dit met je door. Dit kan eventueel extra tijd kosten en hogere kosten met zich meebrengen (zie punt 5).

9. Facturering en betalingstermijn
Na facturering is de betalingstermijn 30 dagen. Hierna wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Openstaande facturen besteden we na 60 dagen uit ter incasso (op jouw kosten).

10. Heb je een klacht?
Laat het ons weten (uiterlijk 5 werkdagen na opleveren van de opdracht) dan lossen we het op.

11. Reclamaties
Reclamaties strikt binnen 5 werkdagen.

12. Beëindigen van de opdracht
Wij hebben beiden het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen.

We brengen de tot dan gemaakt uren en kosten in rekening. Je kunt geen schadevergoeding krijgen.

13. Aansprakelijkheid
Wij zijn nooit aansprakelijk voor (gevolg)schade. Als je ons toch aansprakelijk stelt, verhalen we alle kosten op je. Zoals incasso- en juridische kosten.

Contentconsult

Goede resultaten boek je samen. Daarom onderzoeken we graag waar we je bij kunnen helpen. Vraag een contentconsult aan.