Ik wil nú resultaat
 
Algemene voorwaarden van Vigor & Zest

1. Wanneer gelden de voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor elke opdracht die u (de klant) geeft aan ons (Vigor & Zest).

2. Hoe geeft u ons een opdracht?
U kunt ons mondeling, telefonisch of via e-mail een opdracht geven. U kunt ons ook vooraf om een offerte vragen. Elke offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig.

Het is niet noodzakelijk om formeel te bevestigen dat u ons de opdracht geeft. Wanneer we de aanpak hebben doorgenomen en afspraken en/of planning hebben gemaakt, is de opdracht definitief.

3. Wij leveren kwaliteit
Wij leveren goed werk, volgens professionele normen en volgens uw briefing en toelichting.

4. Wij werken discreet
Wij houden uw gegevens geheim, zeker als deze vertrouwelijk (kunnen) zijn. Oók na de opdracht.

5. Betaling
Als u ons een opdracht geeft, bent u verplicht om ons te betalen voor de tijd die wij aan uw opdracht besteden. Dit volgens onze prijsafspraken of (bij geen andere afspraak) à 100 euro per uur. Alle bedragen zijn exclusief 21 procent btw, eventuele verdere onkosten en kilometers (à 19 cent).

6. Auteursrechten
Na betalen van de factuur, vallen alle auteursrechten u toe.

7. De opdracht voorbereiden
Als wij met u een inspiratiesessie voeren of een offerte of beknopt voorstel opstellen, is dit gratis. Research, inlezen, projectplan opstellen, interviews etc. horen wel bij de opdracht.

Onze ideeën in de offerte of beknopt voorstel zijn ons eigendom. Als het project doorgaat en u voldoet de factuur, dan is het idee van u.

8. Veranderingen in de opdracht
Als de opdracht verandert, spreken wij dit met u door. Dit kan eventueel extra tijd kosten en hogere kosten met zich meebrengen (zie punt 5).

9. Facturering en betalingstermijn
Na facturering is de betalingstermijn 30 dagen. Hierna wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Openstaande facturen besteden we na 60 dagen uit ter incasso, op uw kosten.

10. Heeft u een klacht?
Laat het ons weten (uiterlijk 5 werkdagen na opleveren van de opdracht) dan lossen we het op.

11. Reclamaties
Reclamaties strikt binnen 5 werkdagen.

12. Beëindigen van de opdracht
Wij hebben beiden het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen.

We brengen de tot dan gemaakt uren en kosten in rekening. U kunt geen schadevergoeding krijgen.

13. Aansprakelijkheid
Wij zijn nooit aansprakelijk voor (gevolg)schade. Als u ons toch aansprakelijk stelt, verhalen we alle kosten op u. Zoals incasso- en juridische kosten.

Inspiratiesessie

Vertel ons uw zakelijke uitdaging. Tijdens een inspiratiesessie ontrafelen we uw vraagstuk. Vervolgens komen we met een doordacht plan van aanpak. Daarin richten we ons maar op één ding: resultaat voor u en uw organisatie.